Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/241
Назва: Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України
Інші назви: The Impact of the European Integration on the Structure of Exports and Consumption of Value Added: the Polish Experience for Ukraine
Влияние европейской интеграции на структуру экспорта и потребления добавочной стоимости: опыт Польши для Украины
Автори: Петкова, Леся Омелянівна
Паламарчук, Дмитро Миколайович
Вдовиченко, Юрій Володимирович
Ключові слова: європейська інтеграція;структура споживання;високотехнологічна продукція;експорт;глобальні ланцюги доданої вартості
Дата публікації: 2016
Видавництво: Бізнес Інформ
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в дослідженні участі Польщі в глобальних ланцюгах створення вартості в контексті європейської інтеграції та використання цього досвіду для України. Праці багатьох дослідників вказують на значне поширення у світовій економіці такого явища, як глобальні ланцюги створення вартості. Інтеграція в ці структури сприяє економічному зростанню, зайнятості та сталому розвитку країн. Дослідження виявило високі темпи зростання рівня інтеграції польської економіки в глобальні ланцюги створення вартості. До того ж, і до, і після вступу Польщі в ЄС обсяги імпорту доданої вартості з-за меж ЄС зростали значно вищими темпами, ніж відповідний імпорт з ЄС. Аналіз структури експорту Польщі вказав на його переформатування в бік зростання питомої ваги середньо- та високотехнологічної продукції. Виявлено, що найдинамічніше в структурі експорту зростала частка саме тієї продукції, у виробництві якої питома вага іноземної доданої вартості була найбільшою. Перспективою подальших досліджень у даній сфері є ідентифікація ефективного інструментарію забезпечення оптимальної форми інтеграції України в глобальні ланцюги створення вартості.
The article is aimed at studying the Poland's participation in the global value chains in the context of the European integration and using this experience for Ukraine. Many publications by numerous researchers point out such widespread phenomenon in the world economy, as global value chains. An integration into these structures contributes to economic growth, employment and sustainable development of countries. A studying of alike publications revealed fast growth of the level of integration of the Polish economy into the global value chains. In addition, both before and after the accession of Poland to the EU, volumes of imports of the value added from outside the EU grew at a higher rate than the corresponding imports from the EU. An analysis of the structure of Polish exports displays its reformatting towards growth of the ratio of medium-and high-tech products. It is found that the fastest growing proportion in the structure of exports belonged to the products, in the production of which the ratio of the foreign value added was the highest. Prospect for further research in this direction will be identifying effective tools to ensure the optimal form of Ukraine's integration into the global value chains.
Целью статьи является исследование участия Польши в глобальных цепях создания стоимости в контексте европейской интеграции и использование этого опыта для Украины. Труды многих исследователей указывают на широкое распространение в мировой экономике такого явления, как глобальные цепи создания стоимости. Интеграция в эти структуры способствует экономическому росту, занятости и устойчивому развитию стран. Исследование выявило высокие темпы роста уровня интеграции польской экономики в глобальные цепи создания стоимости. К тому же, и до, и после вступления Польши в ЕС объемы импорта добавленной стоимости из-за пределов ЕС росли более высокими темпами, чем соответствующий импорт из ЕС. Анализ структуры экспорта Польши отображает его переформатирование в сторону роста удельного веса средне- и высокотехнологичной продукции. Выявлено, что наиболее динамично в структуре экспорта росла доля именно той продукции, в производстве которой удельный вес иностранной добавленной стоимости был наибольшим. Перспективой дальнейших исследований в данной сфере является идентификация эффективного инструментария обеспечения оптимальной формы интеграции Украины в глобальные цепи создания стоимости.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/241
Випуск: 10
Початкова сторінка: 47
Кінцева сторінка: 53
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
business-inform-2016-10_0-pages-47_53.pdfПеткова Л. О., Паламарчук Д. М., Вдовиченко Ю. В. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 47–53.499.29 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.