Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2458
Title: Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод
Authors: Мислюк, Ольга Олександрівна
Логвин, Дар’я Василівна
Keywords: ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ;КОЕФІЦІЄНТ ЗАБРУДНЕНОСТІ;ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНДЕКС ЯКОСТІ ВОДИ;ЯКІСТЬ ВОДИ;НОРМАТИВИ ЯКОСТІ ВОДИ
Issue Date: Jun-2021
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра: 48 с.; 39 джерел; 5 таблиці; 26 рисунків, 1 додаток, презентація. Мета роботи: оцінка якості поверхневих вод на прикладі р. Кізка. Об’єкт дослідження – річка Кізка. Предмет дослідження – гідрохімічні показники якості води. В роботі досліджені природні та антропогенні фактори, що визначають якість води поверхневих водойм. Показане, що на сучасному етапі річка Кізка зазнає значного техногенного навантаження, зовнішній вплив перевищує саморегулюючі можливості водної екосистеми, може відбутися її руйнування. За підсумковим інтегральним екологічним індексом якості води (ІЕ) вода р. Кізка відноситься до V класу 7 категорії якості та характеризуються як «дуже брудна», за коефіцієнтом забрудненості ‒ до VІ класу якості (дуже брудна). Обґрунтований комплекс заходів, спрямованих на покращення екологічного стану річки.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2458
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БР_Логвін.pdf
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.