Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2461
Title: Дослідження водної та навколоводної екосистеми річки Дніпро
Authors: Любода, Олександр Андрійович
Чорнобай, Любов Віталіївна
Keywords: ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ;КЛАСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ ВОД;РІЧКА ДНІПРО;ЗАБРУДНЮВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ;ФІТОІНДИКАЦІЯ;ФІТОПЛАНКТОН
Issue Date: Jun-2021
Abstract: Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 50 с.; 25 рисунків; 10 таблиць; 25 джерел; додатки 14 с.; мультимедійна презентація. Мета роботи: визначити умови функціонування водної та навколоводної екосистеми річки Дніпро. Встановити екологічну класифікацію вод досліджуваних територій. Завдання роботи: проаналізувати сучасний стан річки Дніпро та динаміку скидів забруднень; провести фізико-хімічні дослідження поверхневих вод визначених ділянок; застосувати фітоіндикаційні та біоекологічні методи дослідження вод і прибережних територій, описати існуючі види водної, а також навколоводної рослинності дослідних ділянок річки Дніпро; визначити категорію макрофітів трофічного стану водойм; провести екологічну класифікацію якості поверхневих вод за біологічними показниками. Об’єкт дослідження: водні та навколоводні екосистеми річки. В роботі зроблено аналіз екологічного стану в Черкаському регіоні, встановлено основні тенденції щодо концентрації забруднень та динаміки скидів у річку Дніпро, проаналізовано вплив забруднювальних речовин на фізико-хімічні, біохімічні та біоіндикаційні показники стану води і показники трофності водних екосистем, визначено 28 видів водної та прибережної рослинності, в тому числі 3 адвентивні (інвазійні) види, визначено показники трофності, встановлено класифікацію якості вод.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2461
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чорнобай_бак_робота.pdf
  Restricted Access
2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.