Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2500
Название: Засоби забезпечення динамічного діапазону вимірювального каналу
Другие названия: Means of providing dynamic range of the measuring channel
Авторы: Передерко, Анатолій Леонтійович
Ключевые слова: прискорення;п’єзоелектричний акселерометр;аналого-цифровий перетворювач;відношення сигнал/шум;динамічні випробування;acceleration;piezoelectric accelerometer;analog-to-digital converter;signal-tonoise ratio;dynamic tests
Дата публикации: 2021
Издательство: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто можливість розширення динамічного діапазону вимірювального каналу, в якому первинним перетворювачем є п’єзоелектричний акселерометр, який вимірює прискорення при проведенні динамічних (ударних) випробувань різних зразків техніки. Часто ударні випробування проводяться в умовах важкої відтворюваності умов експерименту, наприклад, вимірювання ударів і вібраційних впливів при піротехнічних вибухах, випробування бортових систем спеціального призначення на витривалість, здатність витримувати руйнацію тощо, де внаслідок швидкоплинності вимірювальних процесів атенюатори автоматичного вибору діапазону вимірювання не встигають здійснити комутацію при перевищенні вхідним сигналом нормованої величини або ці перемикання ведуть, як наслідок, до комутаційних розривів ланцюга, спотворення вимірюваного сигналу. Тому застосування атенюаторів в таких випадках є недоцільним. Таким чином, необхідну величину динамічного діапазону вимірювального каналу потрібно забезпечити виключно схемними рішеннями. Другий чинник, який потребує забезпечити процес вимірювання прискорення, – це відношення сигнал/шум. Беручи до уваги, що при вимірюванні ударних впливів для забезпечення динамічного діапазону по прискоренню вибирають п’єзоелектричні акселерометри (генерують заряд) з чутливістю до 10 пК/мс2 , наявність широкосмугових шумів буде суттєво спотворювати вимірюваний сигнал. Особливо це буде відбиватися при низьких рівнях амплітуди прискорення, під час загасання ударного імпульсу та виникнення перехідних процесів, які потребують дослідження.
The article considers the possibility of expanding the dynamic range of the measuring channel, in which the primary transducer is a piezoelectric accelerometer, which measures the acceleration during dynamic (shock) tests of various samples of equipment. Impact tests are often performed in conditions of difficult reproducibility of experimental conditions, for example, measurement of shocks and vibrations in pyrotechnic explosions, tests of special purpose onboard systems for endurance, ability to withstand destruction, etc., where due to the transient nature of measurement processes, the attenuators of the automatic selection of the measurement range do not have time to switch when the input signal exceeds the normalized value, or these switches lead, as a consequence, to circuit breaks, to distortion of the measured signal. Therefore, the use of attenuators in such cases is impractical. Thus, the required value of the dynamic range of the measuring channel must be provided exclusively by circuit solutions. The second factor that needs to ensure the acceleration measurement process is the signal-to-noise ratio. Given that when measuring shock effects, piezoelectric accelerometers (generating charge) with a sensitivity of up to 10 pK/ms 2 are chosen to ensure the dynamic range of acceleration, the presence of broadband noise will significantly distort the measured signal. This will be especially reflected at low levels of acceleration amplitude, during the attenuation of the shock pulse and the emergence of transients that require research. Also large electromagnetic, vibration, temperature impacts influence measuring devices and the equipment from the environment as the specified tests, in most cases, are carried out not in laboratory conditions, and on specialized landfills. Therefore, the design and development of measuring instruments to ensure these tests is of great importance and relevance.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2500
ISSN: 2306-4412
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.1.2021.230098
Выпуск: 1
Первая страница: 42
Последняя страница: 49
Располагается в коллекциях:№1/2021

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
6.pdfПередерко646.18 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf148.2 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf140.62 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.