Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/251
Title: Застосування MLP-метамоделей в задачах сурогатної оптимізації
Other Titles: The MLP-metamodels application in the surrogate optimization tasks
ПРИМЕНЕНИЕ MLP-МЕТАМОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ СУРОГАТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Authors: Трембовецька, Руслана Володимирівна
Гальченко, Володимир Якович
Тичков, Володимир Володимирович
Keywords: метамодель, план експерименту, ЛПτ-послідовність, поверхня відгуку, нейронна мережа, сурогатна оптимізація
Issue Date: Feb-2018
Publisher: Молодий вчений
Abstract: Розроблена обчислювальна технологія побудови метамоделей, що використовує сучасні досягнення в області теорії планування експерименту, інтелектуального аналізу даних і штучного інтелекту та визначені експериментальним шляхом закономірності, які дозволяють ефективно виконувати побудову метамоделей. Побудова метамоделей виконана на чисельних прикладах з функцією цілі, яка залежить від двох змінних. В якості плану експерименту використано генератор точок, що заповнює простір пошуку та в процесі реалізації якого використовуються ЛПτ-послідовності Соболя. Встановлено, що збільшенням кількості точок плану експерименту та кількості прихованих нейронів до певного рівня, параметри метамоделей покращуються; використання різних слабко корельованих ЛПτ-послідовностей з їх повного набору суттєво не впливають на показники якості кінцевої метамоделі. Результати чисельних експериментів свідчать про можливість використання запропонованої обчислювальної технології побудови MLPметамоделей для апроксимації первинних функцій цілі з достатньо складною поверхнею відгуку
URI: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/8.pdf
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/251
ISSN: (Print): 2304–5809
(Online): 2313–2167
Volume: 54
Issue: 2
First Page: 32
End Page: 39
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№2 (54) print.pdf8.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.