Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2522
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМисник, Людмила Дмитріївна-
dc.date.accessioned2021-07-20T12:22:03Z-
dc.date.available2021-07-20T12:22:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2306-4412-
dc.identifier.issn2306-4455-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2522-
dc.description.abstractСтаття присвячена пошуку нових форм та методів навчання, вдосконаленню тестових технологій з метою їх відповідності європейським вимогам та можливості управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні. Представлено метод управління тестовими технологіями, що реалізується через функції організації, планування і моніторингу. Запропонований метод базується на відображенні процесів управління в дводольних графах з подальшим розрахунком моделі реалізації дій шляхом слідування активності між статичними та динамічними елементами цих технологій.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the search for new forms and methods of teaching, to the improvement of test technologies in order to meet the European requirements and the ability to manage the formation and implementation of training and management of knowledge in distance learning. The method of test technologies management, which is realized through the functions of organization, planning and monitoring, is presented. The proposed method is based on the reflection of management processes in bipartite graphs with a further elaboration of the model of implementation of actions by following the activity between static and dynamic elements of these technologies.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні наукиuk_UA
dc.subjectдистанційні технології навчанняuk_UA
dc.subjectметоди управління інформаційними технологіямиuk_UA
dc.subjectтестові технології та контроль знаньuk_UA
dc.subjectdistance learning technologiesuk_UA
dc.subjectmethods of management by information technologiesuk_UA
dc.subjecttest technologies and knowledge controluk_UA
dc.titleУправління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні студентівuk_UA
dc.title.alternativeManagement by formation and implemention of training and knowledge control at distance learning of studentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue1uk_UA
dc.citation.spage75uk_UA
dc.citation.epage80uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4412.1.2018.153278-
Appears in Collections:№1/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfМисник813.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf81.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf87.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.