Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2522
Title: Управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні студентів
Other Titles: Management by formation and implemention of training and knowledge control at distance learning of students
Authors: Мисник, Людмила Дмитріївна
Keywords: дистанційні технології навчання;методи управління інформаційними технологіями;тестові технології та контроль знань;distance learning technologies;methods of management by information technologies;test technologies and knowledge control
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: Стаття присвячена пошуку нових форм та методів навчання, вдосконаленню тестових технологій з метою їх відповідності європейським вимогам та можливості управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні. Представлено метод управління тестовими технологіями, що реалізується через функції організації, планування і моніторингу. Запропонований метод базується на відображенні процесів управління в дводольних графах з подальшим розрахунком моделі реалізації дій шляхом слідування активності між статичними та динамічними елементами цих технологій.
The article is devoted to the search for new forms and methods of teaching, to the improvement of test technologies in order to meet the European requirements and the ability to manage the formation and implementation of training and management of knowledge in distance learning. The method of test technologies management, which is realized through the functions of organization, planning and monitoring, is presented. The proposed method is based on the reflection of management processes in bipartite graphs with a further elaboration of the model of implementation of actions by following the activity between static and dynamic elements of these technologies.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2522
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.1.2018.153278
Issue: 1
First Page: 75
End Page: 80
Appears in Collections:№1/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfМисник813.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf81.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf87.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.