Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2575
Title: Управління проектом впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях
Other Titles: Project management of implementation of environmental management system in municipal institutions
Authors: Гурець, Н.В.
Keywords: система екологічного менеджменту;проект впровадження системи екологічного менеджменту;організаційний проект;зацікавлені сторони проекту;ecological management system;project of implementation of ecological management system;organizational project;project stakeholders
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш гострими проблемами муніципальних утворень є екологічні, пов’язані з надмірною концентрацією на обмежених територіях населення, транспорту і промислових підприємств. Одним із ефективних шляхів вирішення вищезазначених проблем є реалізація місцевими адміністраціями проектів впровадження системи екологічного менеджменту, які дозволяють зменшувати негативний вплив на довкілля при одночасній економії фінансових та матеріальних ресурсів. У статті розглянуто сутність та класифікаційні характеристики проекту впровадження системи екологічного менеджменту; визначено мету, продукт та основні ризики при його реалізації, виокремлено особливості управління проектом саме у муніципальних утвореннях. Проведений аналіз доводить необхідність застосування методів превентивного управління при підготовці та реалізації проекту впровадження системи екологічного менеджменту, обов’язкового включення до проекту методів управління витратами ресурсів і енергії та врахування інтересів зацікавлених сторін проекту на всіх стадіях життєвого циклу.
Environment sharp deterioration on municipalities’ territory as a result of increased production capacity of new productions and aggravation of their impact on nature; the population growth and the increase in hazardous waste production volume, the rise of the vehicles number causes the need for the implementation of environmental management system in municipal management. The process of environmental management system creating and implementing in the municipal administration involves the development of environmental policy, taking into account the interests of all stakeholders; assessment of the current situation; establishing performance characteristics to be improved; development of ecological program; practical implementation of the planned activity; monitoring, corrective action, analysis and audit. The purpose of the article is to determine the aim, tasks and main classification characteristics of the environmental management system implementation project, coverage of key stakeholders and management features of such a project. The essence of the project of implementation of environmental management system is described, its classification is determined, the project constraints and possible risks are identified. The aim and main objectives of the project are formulated. Analysis of the environmental management system implementation project stakeholders in municipality play an important role for the success of the project, therefore the article outlines the main stakeholders of the project and the risks associated with them. The identified features of project management of implementation of environmental management system point to the need for the use of preventive management in the process of its implementation, mandatory inclusion in the project of the methods of work with stakeholders and taking into account the processes of managing by environmental changes at all stages of the life cycle.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2575
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.4.2018.162813
Issue: 4
First Page: 112
End Page: 118
Appears in Collections:№4/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdfГурець498.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf288.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf154.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.