Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTafii, Natalia-
dc.contributor.authorBastrakov, Daniil-
dc.contributor.authorТафій, Н.Г.-
dc.contributor.authorБастраков, Д.А.-
dc.date.accessioned2021-11-04T13:29:40Z-
dc.date.available2021-11-04T13:29:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2306-4420-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2746-
dc.description.abstractThe article considers the problems of formation and development of the rented housing segment in foreign countries. The impact of changing consumers generations on the residential real estate market, which have other formats of consumer behavior, different lifestyle, an approach to planning the structure and directions of consumer spending, other plans for the future is considered. It is noted that in almost all countries there are laws that protect the rights of tenants, and an effective judicial system guarantees the protection of landlords' rights. The experience of such foreign countries as USA, Canada, Germany, France, Spain, Great Britain, Japan in the regulation of the rental housing segment is analyzed. Based on the analysis of international experience, it is concluded that in most countries the law regulates the organizational and legal aspects of rental relations, the legislative level also sets minimum standards and quality characteristics of rental housing, which are often the responsibility of regional authorities, state, province or land. It is emphasized that there is an objective need to regulate the residential real estate market development, including in the rental segment, at the national, regional and local levels. It is noted that local governments of Ukraine should pay attention to this segment in the direction of developing "Regional standards of long-term lease", which will regulate relations, share responsibilities and rights, reconcile the interests of the tenant and the landlord.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблеми становлення та розвитку сегменту орендованого житла в зарубіжних країнах. Розглянуто вплив зміни поколінь споживачів, зокрема прихід «міленіалів», на ринок житлової нерухомості, які мають інші формати споживчої поведінки, інший стиль життя, підхід до планування структури та напрямів споживчих витрат, інші плани на майбутнє. Відзначено, що практично в усіх країнах діють закони, які захищають права орендарів житла, а ефективна судова система гарантує захист прав орендодавців. Зазначено, що, оскільки у найближчі роки очікується істотне зростання ринку довгострокової оренди житла, то регіони України мають звернути увагу на цей сегмент при розробці своїх стратегій розвитку та регіональних житлових програм, а забудовники – поправити концепції регіональної експансії. Проаналізовано досвід зарубіжних країн та їх регіонів у регулюванні сегменту орендованого житла. Зроблено висновок, що ринок оренди житла США має досить багато регіональних особливостей та регулюється урядом кожного штату. В Канаді основними власниками житла, призначеного для здачі в оренду, традиційно виступають кооперативи, які мають певні податкові пільги, субсидії та дотації стосовно оренди соціального житла. Докладно висвітлено досвід Німеччини, де система оренди житла побудована таким чином, що на федеральному рівні закріплюються базові права орендаря, всі проблеми локального контролю вирішуються асоціаціями орендодавців безпосередньо в регіонах. Звернуто увагу на особливості регулювання ринку орендованого житла у Франції, Іспанії, Великобританії, Японії. На основі аналізу міжнародного досвіду зроблено висновок, що в більшості країн законодавством регулюються організаційно-правові аспекти орендних відносин, на законодавчому рівні також закріплені мінімальні стандарти і якісні характеристики орендного житла, які найчастіше входять в зону відповідальності влади регіонів, вимоги до них можуть відрізнятися залежно від штату, провінції або землі. Наголошено, що існує об’єктивна необхідність регулювання розвитку ринку житлової нерухомості, у тому числі в сегменті оренди, на національному, регіональному та локальному рівнях. Відзначено, що зміна поколінь, демонстрація молоддю самостійності, громадянські шлюби, бажання молодят жити окремо від батьків вимагають від органів місцевого самоврядування України звернути увагу на цей сегмент у напрямі розробки «Регіональних стандартів довгострокової оренди», які дадуть змогу врегулювати відносини, розділити відповідальність, обов’язки та права, узгодити інтереси орендаря та орендодавця.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherЗбірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиuk_UA
dc.subjectreal estate marketuk_UA
dc.subjectregional real estate marketuk_UA
dc.subjectrented housing marketuk_UA
dc.subjectresidential real estate leaseuk_UA
dc.subjectlong-term leaseuk_UA
dc.subjectshort-term leaseuk_UA
dc.subjectregional regulationuk_UA
dc.subjectregional standardsuk_UA
dc.subjectmarket institutionalizationuk_UA
dc.subjectринок нерухомостіuk_UA
dc.subjectpeгіональний pинок нерухомocтіuk_UA
dc.subjectринок орендованого житлаuk_UA
dc.subjectоренда житлової нерухомостіuk_UA
dc.subjectдовгострокова орендаuk_UA
dc.subjectкороткострокова орендаuk_UA
dc.subjectрегіональне регулюванняuk_UA
dc.subjectрегіональні стандартиuk_UA
dc.subjectінституалізація ринкуuk_UA
dc.titleRent as a promising segment of the residential real estate market: experience of foreign countriesuk_UA
dc.title.alternativeОренда як перспективний сегмент ринку житлової нерухомості: досвід зарубіжних країнuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue61uk_UA
dc.citation.spage113uk_UA
dc.citation.epage119uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4420.61.2021.236518-
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfТафій269.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf134.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf272.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.