Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2835
Title: Впровадження системних досліджень в логістичні процеси
Authors: Підгорний, Микола Володимирович
Keywords: системний підхід;інформаційні технології;логіко-динамічні системи;життєвий цикл
Issue Date: 19-Oct-2017
Publisher: Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців: наукові праці Міжнародної науково-практичної конференці міжнародної науково-практичної конференції, Харків, ХНАДУ, 19-20 жовтня 2017 року
Abstract: Інтеграція транспортної системи України в світову спільноту висуває ряд організаційних, соціальних, технологічних та екологічних вимог до функціонування та розвитку її транспортного комп- лексу. Це передбачає розв’язання однієї із проблем невідповідності технічного та технологічного рівня вітчизняного транспорту європейським вимогам. Для її вирішення використовуються новітні інформаційні технології, що реалізують, формування й переробку інформації в різних областях виробничої діяльності логістичних підприємств.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2835
First Page: 38
End Page: 41
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Sbornik_2017.pdf379.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.