Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/294
Title: Екологічна складова інвестиційної привабливості рекреаційного потенціалу Черкаської області в сегменті збалансованого розвитку
Other Titles: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ В СЕГМЕНТЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ECOLOGICAL OF INVESTMENT ATTRACTION OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF CHERKASY REGION IN THE SEGMENT OF BALANCED DEVELOPMENT
Authors: Бєляєва, Світлана Станіславівна
Keywords: збалансований розвиток;регіон;область;економічний розвиток;екологічний стан;туризм;рекреація;інвестиційний потенціал;сбалансированное развитие;регион;область;экономическое развитие;экологическое состояние;туризм;рекреация;инвестиционный потенциал;balanced development;region;area;economic development;environmental condition;tourism;recreation;investment potential
Issue Date: 2013
Publisher: Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова
Abstract: Досліджено теоретичні та прикладні аспекти збалансованого розвитку з метою дотримання безпечних екологічних умов та інвестиційної привабливості рекреаційних ресурсів Черкаської області. Здійснено аналіз стану навколишнього середовища в області та актуальних питань щодо його покращення. Запропоновано пріоритетні напрями удосконалення та взаємодії еколого-економічного та соціально-економічного сегментів в розвитку регіону.
Исследованы теоретические и прикладные аспекты сбалансированного развития для создания безопасных экологических условий и инвестиционной привлекательности рекреационных ресурсов Черкасской области. Проанализировано состояние окружающей среды в области и актуальные вопросы по ее улучшению. Предложено приоритетные направления усовершенствования и взаимодействия эколого-экономических и социально-экономических сегментов в развитии региона.
Investigated the theoretical and applied aspects of balanced development to create a safe environment and investment attractiveness of recreational resources of Cherkasy region. The state of the environment in the region and important issues for improvement. Proposed priorities for improvement and interaction of environmental and economic and socio-economic segments in the development of the region.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/294
Volume: Том 18
Issue: Випуск 1
First Page: 14
End Page: 24
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Одеса_Бєляєва_ЕКОСКЛАДОВА_IНВЕСТИЦ_ПРИВАБЛ.pdf179.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.