Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3328
Title: Психологія і педагогіка вищої школи : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Authors: Старовойтенко, Наталія Василівна
Осипенко, Василь Іванович
Чемерис, Інгріда Альгімантівна
Білик, Людмила Іванівна
Keywords: педагогіка;навчальний процес;форми навчання;педагогічна майстерність викладача
Issue Date: 2017
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: У систематизованому вигляді викладено предмет, завдання та основні поняття психології і педагогіки вищої школи, вимоги до особистості фахівця з вищою освітою, навчальні матеріали та рекомендації для самостійної роботи. Аналізується діяльність викладача і студента як суб’єктів освітнього процесу; наводяться особистісні тести та психодіагностичні методики, що сприяють набуттю необхідних навичок і вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей. Подано контрольні питання до заліку (іспиту) та орієнтовні відповіді на них, тести навчальних досягнень, питання для дискусій, вправи і завдання для групової роботи, тематику і методику виконання творчих робіт. Посібник створено з урахуванням авторського досвіду і розраховано на магістрантів, аспірантів та молодих викладачів.
URI: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2838
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3328
Number of Pages: 322
Appears in Collections:Навчальні видання (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.10.17 автору на друк Старовойтенко.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.