Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/339
Title: Вирішення актуальних питань водопідготовки та очищення стічних вод науковцями міжнародного рівня в рамках проекту «Водна Гармонія»
Authors: Солодовнік, Тетяна Володимирівна
Столяренко, Геннадій Степанович
Keywords: водоочищення;питна вода;стічні води;фільтрація;коагуляція;сорбція
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник ЧДТУ
Abstract: В роботі проведено аналіз основних статей, наукових збірників, матеріалів монографій, дослідницьких робіт, в яких в повній мірі відображаються напрямки наукової роботи дослідни- ків з університетів-партнерів, що працюють в рамках проекту «Водна Гармонія». Показані загальні підходи до регулювання водопостачання та водовідведення, які направлені на виконан- ня вимог до стічних вод, частоти їх контролю, а також вимог до систем збирання стоків і очисних споруд. Висвітлені основні напрямки розробки технологічних схем очистки стічних вод з використанням ефективного сучасного обладнання. Подано характеристику и напрямки вдосконалення систем очищення на підприємствах важкої, легкої та хімічної промисловостей, які містять різноманітні за складом стічні води зі специфічними домішками. Наведені реко- мендації щодо дослідження, класифікації та очищення побутових стічних вод. Відмічено, що значну увагу науковці проекту приділяють фізико-хімічним методам очищення стічних вод, які використовуються як самостійно, так і в поєднанні з механічними, хімічними та біологічними методами. Розглянуті шляхи знешкодження та переробки осадів (шламів), що утворюються в процесах водоочищення.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/339
Volume: 1
First Page: 137
End Page: 149
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137-149_Солодовник.pdf345.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.