Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/348
Title: Композиційний метод розв’язання задачі формування запасів товарів, які втрачають природні властивості
Other Titles: Композиционный метод решения задачи формирования запасов товаров, подверженных естественной убыли
A compositional technique to optimize economic order quantity model with deterioration items
Authors: Єгорова, Ольга В'ячеславівна
Keywords: оптимізація;моделювання;запаси;природний убуток;брак;інфляція;обмеження;штрафні функції
Issue Date: 2015
Publisher: Технологічний аудит і резерви виробництва
Abstract: У статті запропоновано композиційний метод спрямованої оптимізації адаптований до розв’язання задачі формування запасів товарів, які втрачають природні властивості, з урахуванням комплексу факторів. Досліджено алгоритм його реалізації в повному просторі пошуку можливих розв’язків. Розглянуто аспекти програмної реалізації методу. Виконано експериментальну верифікацію. Наведено результати порівняльного аналізу.
В статье предложен композиционный метод направленной оптимизации, адаптированный для решения задачи формирования запасов товаров, подверженных естественной убыли, с учетом комплекса факторов. Исследован алгоритм его реализации, в основе которого находится полное пространство поиска возможных решений. Рассмотрены аспекты программной реализации метода. Выполнена экспериментальная верификация. Приведены результаты сравнительного анализа.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/348
Volume: 4
Issue: 2(24)
First Page: 29
End Page: 34
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tatrv_2015_4.pdf164.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.