Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/349
Title: Оптимізація замовлення товарів на базі генетичного алгоритму з використанням нечітких штрафних функцій
Other Titles: Оптимизация заказа товаров на базе генетических алгоритмов с применением нечетких штрафных функций
Fuzzy constraint handling technique used with genetic algorithms to optimize order quantity
Authors: Єгорова, Ольга В'ячеславівна
Пасішний, Ігор Олегович
Keywords: генетичні алгоритми;штрафні функції;замовлення товарів;кредит;дефіцит;природний убуток;вхідний контроль;брак
Issue Date: 2014
Publisher: Східно-Європейський журнал передових технологій
Abstract: У статті запропоновано метод штрафних функцій, призначений для використання з еволюційними алгоритмами, який базується на нечіткій логіці. Досліджено алгоритм його реалізації в повному просторі пошуку можливих розв’язків. Розглянуто аспекти програмної реалізації методу. Виконано експериментальну верифікацію методу та наведено результати порівняльного аналізу з динамічними та адаптивними штрафними функціями.
В статье предложен метод штрафных функций, предназначенный для использования с эволюционными алгоритмами, который базируется на нечеткой логике. Исследован алгоритм его реализации, в основе которого находится полное пространство поиска возможных решений. Рассмотрены аспекты программной реализации метода. Выполнена экспериментальная верификация и приведены результаты сравнительного анализа с динамическими и адаптивными штрафными функциями.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/349
Volume: 5
Issue: 4(71)
First Page: 63
End Page: 67
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27915-52090-1-PB.pdf165.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.