Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/351
Title: Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні технології аналізу систем»: для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз"
Authors: Триус, Юрій Васильович
Герасименко, Інна Володимирівна
Keywords: інформаційні технології;типи даних;математичні функції;основи математичного аналізу;розв'язування задач оптимізації;лінійне програмування;параболічне інтерполювання;формула лагранжа;smath studio;mathcad
Issue Date: 2018
Publisher: Черкаський державний технологічний університет
Abstract: Мета навчання дисципліни «Інформаційні технології аналізу систем» – ознайомлення студентів з теорією і практикою аналізу систем, що є необхідним для розробки та проектування інформаційних систем різного рівня складності, та оволодіння інформаційними технологіями щодо їх дослідження, зокрема універсальними математичними пакетами, котрі являють собою сукупність методів і засобів, що забезпечують максимально комфортну і швидку підготовку математичних моделей досить складних реальних задач, процесів і явищ, а також алгоритмів і програм, які реалізують аналітичні, графічні і чисельні методи їх розв’язання.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/351
Number of Pages: 191
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_ІТАС_МР_ЛР.pdf10.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.