Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/387
Title: Практика верифікації віртуальних моделей засобами фізичного макетування у промисловому дизайні
Other Titles: Практика верификации виртуальных моделей средствами физического макетирования в промышленном дизайне
Authors: Луговський, Олександр Федорович
Keywords: виртуальная модель;физический макет;инновация;цифровые технологии;системы автоматического проектирования
Issue Date: 2017
Publisher: Искусство и культура
Abstract: Дизайнерська діяльність виступає невід'ємною частиною матеріальної культури і впливає не тільки на спосіб життя в соціальному відношенні, але і змінює парадигму мислення людини в цілому. При цьому мова тут йде як про споживача дизайнерського продукту, так і його розробника. Особливого значення набувають питання розвитку сучасної проектної сфери в умовах зростання потужностей інформаційних технологій. У публікації на прикладі відомих автовиробників зроблена спроба виявити і позначити ступінь впливу цифрових технологій на формоутворення в дизайні. Розглядаються причини зсуву акценту з зовнішньої форми на якісно новий зміст проектного процесу, пов'язаного зі стратегічним позиціонуванням продукту на споживчому ринку, комбінуванням нових і традиційних технологій, обліку людського фактора в сприйнятті інноваційних технологій. Проведені дослідження дали можливість більш глибоко усвідомити і зрозуміти перспективи розвитку вітчизняної проектної діяльності. Зокрема вітчизняна освітня сфера в умовах, коли на перший план виступає поняття системності в проектуванні як на рівні процесу вдосконалення методик, так і в категорії предметно-речової сфери, повинна переорієнтуватися на зміну базових основ, методів проектування, принципів формоутворення.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/387
Issue: 4(28)
First Page: 38
End Page: 41
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Луговский А.Ф. Витебск, 2017.pdf657.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.