Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4029
Title: Лабораторний практикум з дисципліни «Контроль структури, елементного та фазового складу матеріалів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 132 Матеріалознавство денної форми навчання
Authors: Бутенко, Тетяна Іванівна
Колінько, Сергій Олександрович
Олексієнко, Наталія Володимирівна
Keywords: лазерна мас-спектрометрія;електронна мікроскопія;рентгеноструктурний аналіз;атомно-абсорбційний аналіз
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: Лабораторний практикум містить теоретичні матеріали та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Контроль структури, елементного та фазового складу матеріалів ”, які можуть бути використані для самостійної підготовки та вивчення навчальної дисципліни студентами.
URI: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3509
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4029
Number of Pages: 48
Appears in Collections:Навчальні видання (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторний практикум.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.