Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/415
Title: Оцінка стану якості поверхневих вод в районі розміщення полів фільтрації виробництва лимонної кислоти
Other Titles: Assessment of surface water quality in the area of location of infiltration fields production of citric acid
Authors: Єгорова, Оксана В'ячеславівна
Keywords: поля фільтрації;поверхневі води;забруднюючі речовини;оцінка якості води
Issue Date: 14-Feb-2017
Publisher: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Abstract: У процесі виробництва утворюються стічні води, що розрізняються за своїми фізичними властивостями, хімічним складом та ступенем забрудненості. Незважаючи на всі заходи і методи, котрі застосовуються для очищення стічних вод, забруднювачі продовжують надходити у водні об’єкти України та всього світу. Основними джерелами забруднення водойм є промислові та харчові підприємства. Вплив виробничих відходів підприємств харчової промисловості на стан якості поверхневих вод було досліджено на прикладі ППО ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» та річки Сріблянка. В роботі виконано аналіз якості води р. Сріблянка за відповідністю до ГДКрг та за коефіцієнтом забрудненості води. Встановлено, що пріоритетними забруднювачами є амонійний та нітритний іон. Вміст розчинного кисню значно нижчий допустимих показників. За коефіцієнтом забрудненості води р. Сріблянка характеризується як «помірно забруднена». Спостерігається тенденція до зростання коефіцієнта забрудненості, що зумовлено сукупною дією техногенних і природних чинників.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/415
ISSN: 1995-0519
2072-8263
Volume: 1/2017 (102)
First Page: 135
End Page: 140
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_1_135-140_1-2017.pdf452.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.