Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/416
Title: Вплив переробних підприємств на якість природного середовища регіону
Other Titles: The impact of processing enterprises on the quality of the natural environment of the region
Authors: Єгорова, Оксана В'ячеславівна
Keywords: поля фільтрації;вплив;відходи;екологічна безпека
Issue Date: 7-Nov-2016
Publisher: Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси»
Abstract: Важливим компонентом геосистем, що формуються в умовах урбанізації, є ґрунти, що забезпечують їх продуктивність і біорізноманіття. В результаті розвитку господарської діяльності людини відбувається забруднення, зміна складу ґрунту і навіть його знищення. Морфологічний та хімічний склад побутових та промислових відходів суттєво впливають на забруднення ґрунту в місцях їх збору і утилізації. Ступінь і характер впливу відходів переробної промисловості на якість ґрунтового покриву вивчалися в районі розташування полів фільтрації ВАТ «Смілянський цукровий завод». Встановлено підвищення кислотності ґрунту та зміна його склад. Результати свідчать про необхідність модернізації цього полігону та проведення регенераційних робіт з метою відновлення екологічної безпеки в регіоні.
An important component of geosystems is the soil. In urban conditions, it provides their productivity and biodiversity. As a result of the development of human activities pollutes and changing composition of the soil. Morphological and chemical composition of household and industrial waste a significant effect on soil pollution. The extent and nature of the impact of processing industry wastes on soil quality have been studied in the area of the location of the filtration fields of “Smela sugar mill” public corporation are considered. Increase of acidity of the soil and the change in its composition. The results indicate the need for modernization of the site and of the regeneration work in order to restore the ecological security in the region. For the first time we have conducted comprehensive studies of soil pollution level near the filtering fields. An analysis of studies suggests industrial transformation of the chemical composition. Technological solutions to improve the ecological status of soil cover. Using the developed measures in practice will reduce the anthropogenic impact on the environment and to ensure a better environment in the region.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/416
ISSN: 2411-2798
Volume: 49(1221)
First Page: 95
End Page: 100
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-100.pdf635.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.