Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4391
Назва: Відображення англійської культурної традиції у перекладі реалій англомовного телесеріалу «Абатство Даунтон»
Інші назви: Representation of the english cultural tradition in the translation of the realias of the english TV series "Downton Abbey"
Автори: Грон, Юлія Григорівна
Кузебна, Владислава Валеріївна
Ключові слова: безеквівалентна лексика;реалія;англійськість;трансформація;інтерпретація;non-equivalent vocabulary;realia;Englishness;transformation;interpretation
Дата публікації: 2023
Видавництво: Закарпатські філологічні студії
Короткий огляд (реферат): У статті на матеріалі сучасного англомовного телесеріалу «Абатство Даунтон» (1 сезон, 2010 року) здійснюється аналіз перекладацьких особливостей у інтерпретації безеквівалентної лексики, тобто реалій, які позначають риси англійської культури. Аналізується поняття безеквівалентної лексики та наводяться відповідні синонімічні терміни на його позначення, запропоновані різноманітними вченими, а саме лакуни, екзотична лексика, прогалини, варваризми, етнокультурна лексика/етнолексеми, алієнізми тощо. Також, береться до уваги таке поняття як «англійськість» на позначення менталітету, культурно-історичних особливостей, традицій та мови народу у тлумаченні безеквівалентної лексики телесеріалу «Абатство Даунтон». Досліджуваний телесеріал можна вважати взірцем поняття «англійськості», оскільки у ньому представлено зріз історичних подій початку ХХ століття. Прикметним є те, що у телесеріалі використовуються іконічні знаки, витриманий стиль англійського мовлення, що разом втілюють спільну естетичну функцію – відображують особливості національного характеру англійців. У телесеріалі робиться акцент на доволі значущій категорії, яка й досі залишається важливою, – це поділ на класи та титули. Відомим є той факт, що для знатного англійського роду доволі почесно отримати звання чи титул від королеви чи короля Англії. Тож, мовлення героїв серіалу характеризується вживанням значної кількості титулів, звернень, що притаманні певним колам. У дослідженні зазначається, що під час інтерпретації художнього фільму, яка відбувається відповідно до законів інтерпретації художнього твору, перекладач має враховувати такі аспекти як специфіку персонажа, контекстуальне значення реплік, гумор, гру слів, сленг, інтонації та загальний задум твору. Для перекладу досліджуваного твору було використано такі трансформації як транскрипція та транслітерація, власне переклад, партонімічна заміна, парто-партонімічна заміна, генералізація, деметафоризація, підбір еквівалента, еквонімічна трансформація, вилученн тощо.
The article, based on the material of the modern English television series "Downton Abbey" (Season 1, 2010), analyzes the translation features in the interpretation of non-equivalent vocabulary, that is, the realias denoting the features of the English culture. The concept of non-equivalent vocabulary is studied and the corresponding synonymous terms for its designation proposed by various scientists are given, namely lacunae, exotic vocabulary, gaps, barbarisms, ethno-cultural vocabulary/ethnolexems, alienisms, etc. The concept "Englishness" is taken into account to denote the mentality, cultural and historical features, traditions and language of the people in the interpretation of the non-equivalent vocabulary of the TV series "Downton Abbey". The TV series under study can be considered an example of the concept of "Englishness", since it presents a cross-section of historical events of the early twentieth century. It is noteworthy that the TV series uses iconic signs, a sustained style of the English speech, which together represent a common aesthetic function that is reflect the peculiarities of the national English character. The TV series focuses on a fairly significant category, which still remains important, that is class approach. It is a well-known fact that it is quite honorable for a noble English family to receive a title from the Queen or King of England. Therefore, the speech of the characters is characterized by the use of a significant number of titles that are inherent in certain circles. The study notes that when interpreting a feature film, which takes place in accordance with the laws of interpretation of a work of art, the translator must take into account such aspects as the specifics of the character, the contextual meaning of the lines, humor, wordplay, slang, intonation and the general purpose of the work. For the translation of the work under study, such transformations as transcription and transliteration, translation itself, partonymic replacement, parto-partonymic replacement, generalization, demetaphorization, selection of the equivalent, equonymic transformation, omission, etc.were used.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4391
ISSN: 2663-4899
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.30
Том: 1
Випуск: 27
Початкова сторінка: 179
Кінцева сторінка: 184
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття_Грон_Кузебна _Абатство Даунтон.pdf435.79 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.