Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4419
Title: Туристичний та готельно-ресторанний бізнес у період кризового стану: проблеми розвитку та регулювання : колективна монографія=Tourist and hotel and restaurant business in the period of crisis: problems of development and regulation : multi-authored monograph / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Чепурди
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Чепурда, Ганна Миколаївна
Бєляєва, Світлана Станіславівна
Бєлікова, М.В.
Гладкий, Олександр Віталійович
Мареха, І.С.
Тимчук, Світлана Володимирівна
Герман, Ірина Валентинівна
Старинець, Олена Анатоліївна
Шестель, Олена Геннадіївна
Данилюк, Алла Миколаївна
Чорний, М.Г.
Мальська, М.П.
Зінько, Ю.В.
Андрейчук, Ю.М.
Іваник, М.Б.
Дзюндзя, О.В.
Стригунівська, О.В.
Івашина, Лілія Леонідівна
Куракін, Олександр Борисович
Бишовець, Лариса Григорівна
Antonenko, Artem
Brovenko, Tеtіana
Kovalenko, Nataliia
Gorkun, Artem
Vasilenko, Olena
Zemlina, Julia
Tolok, Galina
Kryvoruchko, Myroslav
Issue Date: 2023
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Розглянуто актуальні питання розвитку та регулювання туристичного та готельно- ресторанного бізнесу у період кризового стану. Проаналізовано проблеми і сучасні стратегії розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в умовах кризи, окреслено перспективні напрями діяльності індустрії туризму. Охарактеризовано стратегічні засади функціонування харчової промисловості та ресторанного господарства в руслі сталого розвитку у період кризи та повоєнного відновлення національної економіки, а також новітні дослідження інноваційних продуктів галузі. Для науковців, студентів, аспірантів та фахівців галузі.
Current issues of development and regulation of the tourist and hotel-restaurant business in the period of crisis are considered. The problems and modern strategies of domestic and international tourism development in the conditions of the crisis are analyzed, and the promising directions of the tourism industry are outlined. The strategic principles of the functioning of the food industry and restaurant industry in the direction of sustainable development in the period of crisis and post-war recovery of the national economy, as well as the latest research on innovative products of the industry, are characterized. For scientists, students, post-graduate students and experts in the field.
URI: https://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4949
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4419
Number of Pages: 306
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (БФ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.