Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/461
Title: Нейромережева метамодель циліндричного накладного вихрострумового перетворювача як складова сурогатного оптимального синтезу
Other Titles: НЕЙРОСЕТЕВАЯ МЕТАМОДЕЛЬ ЦИЛИДРИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУРОГАТНОГО ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА
NEURO-NETWORK METHAMODEL OF CYLIDRICAL EDDY-CURRENT PROBE AS A SURROGATE OPTIMUM SYNTHESIS COMPONENT
Authors: Гальченко, Володимир Якович
Трембовецька, Руслана Володимирівна
Тичков, Володимир Володимирович
Keywords: вихрострумовий перетворювач;циліндрична котушка збудження з прямокутним поперечним перерізом;сурогатна оптимізація;метамодель;комп’ютерний план експерименту;ЛПτ-послідовність;поверхня відгуку;нейронна мережа
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Херсонського національного технічного університету
Abstract: Побудовано метамоделі вихрострумового перетворювача з циліндричною котушкою збудження, що має прямокутний поперечний переріз, з використанням евристичного методу, а саме нейронної мережі на радіально-базисних функціях. Метамоделі створено для функції цілі, що представлена розподілом щільності вихрових струмів, які наводяться в об’єкті контролю та залежить від двох просторових координат. В якості плану експерименту використано генератор точок, що рівномірно заповнює простір пошуку та в процесі реалізації якого використовуються ЛПτ-послідовності Соболя. Результати чисельних експериментів свідчать про можливість використання побудованих RBF-метамоделей в задачах оптимального синтезу.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/461
ISSN: 2078-4481
Volume: 66
Issue: 3
First Page: 32
End Page: 38
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_ТОМ1.pdf18.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.