Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4613
Title: Електрика: лабораторний практикум з дисципліни «Фізика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 125 Кібербезпека, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка, 161 Хімічні технології та інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 181 Харчові технології, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології усіх форм навчання. Частина 1
Authors: Ващенко, Вячеслав Андрійович
Колінько, Сергій Олександрович
Бутенко, Тетяна Іванівна
Keywords: лабораторний практикум;електрика;фізика
Issue Date: 2023
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Лабораторний практикум містить теоретичні матеріали та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика» (розділ «Електрика»), які можуть бути використані для підготовки та виконання лабораторних робіт при вивченні навчальної дисципліни. Для студентів та викладачів технічних закладів вищої освіти.
URI: https://elib.chdtu.edu.ua/e-books/5210
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4613
Number of Pages: 52
Appears in Collections:Навчальні видання (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Електрика (1).doc1.72 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.