Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4816
Title: Проєктний менеджмент: управління наукомісткими проєктами та портфелями проєктів у наукомістких галузях : монографія
Authors: Данченко, Олена Борисівна
Савіна, Оксана Юріївна
Бедрій, Дмитро Іванович
Гайдаєнко, Оксана Володимирівна
Меленчук, Віктор Миколайович
Keywords: управління проєктами;управління портфелями проєктів;наукові проєкти;наукомісткі проєкти;ціннісно-орієнтоване управління;управління ризиками;управління конфліктами;поведінкова економіка;циркулярна економіка;управління проблемами;нестабільність;невизначеність;динамічнічть зовнішнього оточення
Issue Date: 2023
Publisher: Черкаси: видавець Пономаренко Р.В.
Abstract: Розглянуто теоретико-методичні засади управління науковими та наукомісткими проєктами, а також портфелями наукомістких проєктів, зокрема: ціннісно-орієнтоване управління, управління ризиками, управління конфліктами, використання інструментів поведінкової та циркулярної економіки, управління проблемами в таких проєктах. Представлена методологія ціннісно-орієнтованого протиризикового управління портфелями наукомістких проєктів підприємств. Наведено механізми прийняття рішень в проєктах в умовах нестабільності, невизначеності та динамічності зовнішнього оточення. Для науковців, студентів технічних і економічних спеціальностей, зокрема 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології, 073 Менеджмент, а також керівників проєктів і програм у різних галузях.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4816
ISBN: 978-966-2554-83-0
Number of Pages: 315
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023 Данченко та ін.Проєктний менеджмент.pdfПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЄКТІВ У НАУКОМІСТКИХ ГАЛУЗЯХ : МОНОГРАФІЯ5.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.