Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/482
Title: Інтелектуальна власність : посібник
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Таньков, Костянтин Миколайович
Keywords: інтелектуальна власність;авторське право;законодавство України;об'єкти інтелектуальної власності;туристична діяльність;готельно-ресторанна та курортна справа
Issue Date: 2014
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Пропонований посібник призначений для вивчення права інтелектуальної власності, авторського і суміжних прав, визначення поняття та змісту інтелектуальної власності; дослідження складових системи законодавства України про інтелектуальну власність; встановлення основних положень охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у туристичній діяльності, готельно-ресторанній та курортній справі; ознайомлення із законодавчою та нормативною базою з питань патентно-інформаційної діяльності, патентної документації та правової охорони об'єктів промислової власності в Україні. Подано тестові завдання до тем навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" та зразки авторських договорів. Для студентів спеціальності 7.1401301 і 8.1401301 "Туризмознавство (за видами)", а також студентів, аспірантів та викладачів інших спеціальностей вузів, де передбачено викладання навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність".
URI: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1261
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/482
Number of Pages: 167
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.