Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/519
Title: ПОШУКОВЕ МАКЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ
Authors: Луговський, Олександр Федорович
Keywords: проектний образ;пошукове макетування;фізична модель;цифрова модель;сценарне моделювання
Issue Date: 2018
Abstract: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, 17.00.07 – дизайн. Дисертація присвячена дослідженню сучасного стану використання традиційних засобів формування проектного образу в промисловому дизайні. З’ясовано як в умовах широкого впровадження комп’ютерних технологій у всі сфери проектної діяльності відбувається трансформація мислення дизайнера, та як в нових реаліях має розвиватися дизайнерська освіта. Автором вперше досліджено взаємозв’язок між сучасними цифровими технологіями та традиційними при формуванні проектного образу об’єктів промислового дизайну. Особливої ваги отримані результати набувають, враховуючи те, що вказані взаємозв’язки розглядаються при впровадженні різних систем САПР. Такий підхід наглядно ілюструє існуючий потенціал фізичного макетування, та дає чіткі орієнтири для освітньої галузі щодо методик підготовки фахівців в сфері дизайну. Зроблено аналіз досвіду провідних дизайнерських шкіл дизайну майже в столітній ретроспективі, та, спираючись на аналітичні висновки, запропоновано новаційні методики підготовки вітчизняних фахівців-дизайнерів в сучасних умовах та з огляду на перспективу.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/519
Number of Pages: 23
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lugovskiy_aref.pdf450.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.