Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/529
Title: Еволюція поняття «послуга» в аспекті сучасних тенденцій розвитку невиробничої сфери обслуговування
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Keywords: еволюція послуги;інтегрована пропозиція «товар – послуга»;повна вартість володіння
Issue Date: 2014
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: У роботі набули подальшого розвитку теоретичні дослідження послуги як самостійної економічної категорії. Показано, що на сучасному етапі розвитку невиробничої сфери товарна пропозиція являє собою набір матеріальних і нематеріальних атрибутів, коли виробник може отримати конкурентні переваги за рахунок встановлення найбільш вдалої їх комбінації в поєднанні з інноваційними технологіями, інформацією та персоналом. Розглядаючи послугу невиробничого призначення як специфічну форму інтегрованої пропозиції, що має змішану матеріально-нематеріальну природу, у роботі набули подальшого розвитку положення концепції повної вартості володіння. Представлено загальну схему розробки інтегрованого продукту «товар – послуга» у тривимірному контурі системи обслуговування споживача, де як базові були прийняті параметри «товар», «послуга» і «час». Стверджується, що реалізація в невиробничій сфері концепції повної вартості володіння надає підприємству нові можливості у формуванні цінової політики, де ціна на послугу буде виконувати подвійну функцію. З одного боку, вона має безпосередній вплив на величину витрат, пов’язаних із задоволенням потреб і вимог споживача, і таким чином може розглядатися як один із факторів, що визначає конкурентоспроможність послуги. З іншого боку, рівень ціни на послугу залежить від її функціональних і споживчих характеристик, співвідношення попиту та пропозиції і тим самим виражає оцінку послуги споживачем, його ставлення до підприємства.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/529
ISSN: 2222-4459
Issue: 11
First Page: 177
End Page: 181
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2014-11_0-pages-177_181.pdf381.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.