Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/537
Title: Архітектоніка дизайн-об'єкту
Authors: Романенко, Наталія Григорівна
Романенко, Дмитро Євгенович
Keywords: архітектоніка дизайн-об’єктів;проектне мислення студента
Issue Date: 4-Nov-2018
Publisher: Збірник наукових праць. Етнодизайн в контексті українського національного відродження та європейської інтеграції
Abstract: Романенко Н.Г. Романенко Д.Є. Архітектоніка дизайн-обєкту. Успішність художнього проектування об’єкту суттєво залежить від здатності фахівця володіти проектним мисленням. Розвиток проектного мислення вимагає від дизайнера поруч з постійним підвищенням професійного художнього рівня, відповідних знань з природничо-наукових, технічних й гуманітарних дисциплін, їх постійного поглиблення, тому що інтуїтивні зусилля особи в дизайн-проектуванні породжують свідоме бажання досліджувати й копіювати порядок, що існує в природі, створюючи таким чином естетичні речі. Дизайнерська діяльність естетичного впорядкування наочно-просторового оточення людини зазвичай розгортається в умовах розвитку відповідної матеріальної культури, результатом чого є створення речей, здатних знайти свою початкову форму буття в культурі, задовольняти певні людські потреби, бути корисними людині. Було проведено дослідження архітектоніки листя клену протягом одного сезону, розглянуто процеси змінення їх форми і кольору. Пластика зміни архітектоніки листя може бути використана у пошуку найбільш доцільного художнього втілення ідеї в зовнішньому вигляді проектованих предметів й виборі способу вирішення проектної проблеми, а сам термін «архітектоніка» дизайн-об’єкту – стати критерієм оцінювання його якості.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/537
Issue: Книга перша
First Page: 484
End Page: 489
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.jpg1.76 MBJPEGThumbnail
View/Open
2.jpg1.08 MBJPEGThumbnail
View/Open
3.jpg1.56 MBJPEGThumbnail
View/Open
Сканировать1.JPG5.16 MBJPEGView/Open
Сканировать10001 (1).JPG4.51 MBJPEGView/Open
Сканировать10002.JPG3.08 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.