Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/541
Title: Творче мислення – двигун прогресу: регіональний дизайн і освіта
Authors: Романенко, Наталія Григорівна
Keywords: дизайн-мислення, регіональний дизайн, дизайн-освіта
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Харківської державної академію дизайну і мистецтв
Abstract: Творче мислення – двигун прогресу: регіональний дизайн і освіта. Інтеграція України в європейський мистецький і науковий простір внесла свої корективи в поступову ходу розвитку дизайну в Україні. Відчувається невпинний ріст наукового потенціалу зі спеціальності «Дизайн», постійна участь студентів спеціальності «Дизайн» регіональних вузів у міжнародних і Всеукраїнських форумах, показах, виставках мистецького й соціального спрямування; поширюється практичне застосування і дизайн-розробок, але у більшості випадків дизайн виконує декоративно-прикладну функцію, перетворившись на інструмент споживання. Відомі особистості світу у галузі дизайну Філіп Старк, Віктор Папанек, Карім Рашид, Тім Браун пропонують інший погляд на дизайн, зосереджений не на об'єкті, а на дизайн – мисленні. Результати дослідження показали, що сьогодні в дизайн-проектуванні увага приділяється двом чинникам світового прогресу: з одного боку, це бурхливий науково-технічний розвиток, з іншої - викликані ним соціальні і екологічні проблеми. Експансія нових технологій в самих різних областях культури і побуту, нові тенденції у сфері споживання, створюють передумови для корінних соціально-культурних змін, нових підходів формотворення наочно-просторового середовища, вимагаючи нового дизайн-мислення: бути відповідальним в своїй діяльності за оптимальність співвідношення витрат матеріалів, тривалість життя виробу і можливості його подальшої утилізації. Досить продуктивним заходом вирішення досліджених викликів є залучення звичайного споживача дизайнерських послуг до участі в створенні потрібних йому умов існування. В якості прикладу наводиться участь студентів спеціальності «Дизайн» Черкаського державного технологічного університету у міському соціальному проекті «Кольоровий світ», до якого були залучені не тільки студенти – дизайнери, але й фахівці дитячого садочку, які займаються питаннями адаптації в просторі діток з вадами зору. Кафедра дизайну ЧДТУ корегується в своїй діяльності методами залучення студентства до широкого дизайн-мислення, направляючи тематику дипломних проектів на розв’язання питань, пов’язаних із соціальними, економічними, екологічними і політичними проблемами в регіоні й на Україні.
URI: http://visnik.org/view-uk/?y=2017&n=2
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/541
First Page: 149
End Page: 156
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.