Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/542
Title: Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування
Authors: Козловська, Світлана Григорівна
Keywords: комп’ютерна криптографія;потокове шифрування;операції криптографічного додавання;синтез груп операцій;стійкість;варіативність
Issue Date: 2019
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено підвищенню якості систем потокового шифрування конфіденційної інформації за рахунок збільшення стійкості та варіативності перетворення завдяки додатковому використанню груп двохоперандних двохрозрядних операцій синтезованих на основі додавання за модулями два та чотири. Для цього розроблено метод побудови та дослідження двохоперандних операцій криптоперетворення на основі результатів обчислювального експерименту, шляхом формалізації, класифікації та математичного перетворення. Розроблено методи синтезу груп симетричних двохрозрядних двохоперандних операцій потокового шифрування завдяки результатам обчислювального експерименту шляхом застосування результатів реалізації розробленої технології та табличного представлення класифікації групи однооперандних двохрозрядних операцій криптографічного перетворення, а також встановлення нових раніше невідомих взаємозв’язків між однооперандними та двохоперандними операціями. Удосконалено метод підвищення стійкості та надійності потокового шифрування на основі додаткового застосування синтезованих груп симетричних двохоперандних операцій криптографічного перетворення інформації, що забезпечило підвищення стійкості та варіативності потокового шифрування.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/542
Number of Pages: 173
Specialization: 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти
Appears in Collections:05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Козловська_ПДФ.PDFАвтореферат дисертації1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КОЗЛОВСЬКА_ДИСЕРТАЦІЯ.pdfДисертація4.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ВІДГУК_Кулик.pdfВідгук офіційного опонента1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_Пархуць.pdfВідгук офіційного опонента412.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.