Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/581
Title: The peculiarities of the vegetative regulation of the heart rhythm in processing different modality and speed information of presenting irritators
Authors: Кандиба, Павло Олексійович
Безкопильна, Світлана Володимирівна
Палабіюк, Ахмет
Keywords: варіабельність серцевого ритму, перша та друга сигнальні системи мозку, переробка інформації, реверс
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Abstract: Проблематика. Мозкові механізми розумової діяльності є предметом багатьох досліджень у психофізіології. Проблема регуляції та оцінки участі вегетативного забезпечення розумової діяльності за показниками серцевого ритму під час переробки різноманітної інформації вважається однією із найважливіших завдань. Метою нашого дослідження було з’ясувати особливості вегетативної регуляції серцевого ритму під час переробки інформації різної модальності та швидкості пред’явлення. Методи дослідження. В експериментальному дослідженні приймали участь 30 чоловіків 19-20-річного віку. Дослідження поводили з використанням комп’ютеризованих пристроїв «Діагност1М» та «Cardiolab». У фоні та під час виконання завдань з різною швидкістю пред’явлення інформації на подразники різної модальності проводили реєстрацію показників варіативності серцевого ритму (середнє значення ЧСС, мода (Mo), амплітуда моди (AMo), стандартне відхилення масиву кардіoінтервалів (SDNN), стрес індекс (SI)). Основні результати дослідження. Встановлено, що особливості вегетативної регуляції серцевого ритму знаходяться в залежності від швидкості пред’явлення подразників і не залежать від модальності сигналу. Висновки. Доведено, що під час зростання швидкості переробки вербальної та образної інформації рівень активації регуляторних механізмів серцевого ритму поступово зростає і знижується за умови зменшення темпу пред’явлення подразників.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/581
Issue: №2
First Page: 20
End Page: 24
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІСНИК.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.