Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/584
Title: Педагогічне обгрунтування форм і змісту позааудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури в системі патріотичного виховання вищих навчальних закладів
Authors: Онопрієнко, Ольга Миколаївна
Онопрієнко, Олександр Васильович
Keywords: Патріотичне виховання, фізичне виховання, зміст, форми, культура, майбутні вчителі, формування, позааудиторна діяльність.;Рatriotic upbringing, physical education, content, forms, culture, future teachers, formation, non-auditing activity
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Збірник наукових праць «Педагогічні науки»
Abstract: У статті з’ясовано що позааудиторна діяльність – це особливий вид фронтальної, групової й індиві- дуальної навчально-виховної роботи студентів. Унаслідок аналізу визначено, що в педагогічній науці форма визначається як спосіб організації виховного процесу, який відображує внутрішній зв’язок його елементів і характеризує взаємовідносини вихователів і вихованців. Розглянуто, що організація поза- аудиторної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури передбачає використання спеціальних форм, засобів і методик виховання, які сформують у студентів патріотичні якості.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/584
Volume: 2
Issue: Випуск LXXXІV
First Page: 63
End Page: 67
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190531_201837[1].jpg2.26 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_201912[1].jpg2.82 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_201926[1].jpg2.56 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_201942[1].jpg2.68 MBJPEGThumbnail
View/Open
20190531_201952[1].jpg2.84 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.