Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/590
Title: Нормативність постпозитивної деривації технічних термінів
Authors: Сидоренко, Людмила Миколаївна
Keywords: постпозитивна деривація;дериваційні афікси
Issue Date: 2014
Publisher: ФОП Гордієнко Є.І.
Abstract: Монографія присвячена актуальним питанням унормування технічних термінів. Праця складається з двох розділів: „Нормативність суфіксальних утворень у технічній термінології”, „Репрезентованість дериваційної норми в афіксальних іменникових утворенняхˮ та Висновків. У першому розділі „Нормативність суфіксальних утворень у технічній термінологіїˮ розглянуто загальні засади дослідження мовної норми та кодифікації в працях українських та зарубіжних учених, вичленовано критерії загальнолітературної норми, доведено взаємозалежність норми та варіантності, визначено основні напрямки розвитку словотвору в сучасній українській мові. З’ясовано основні напрямки, пов’язані з нормалізаційними процесами при творенні та вживанні термінологічної лексики, запропоновано теоретичне визначення дериваційної професійно-термінологічної норми. У другому розділі „Репрезентованість дериваційної норми в афіксальних іменникових утворенняхˮ у синхронно-діахронному аспекті проаналізовано основні тенденції творення агентивних назв, опредметнених реалій, абстрактних понять та термінологічних одиниць із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу. Монографія стане в пригоді науковцям, технічним працівникам, студентам, які цікавляться культурою мови наукового стилю.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/590
ISBN: 978-966-9730-18-3
Number of Pages: 115
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.docМонографія присвячена актуальним питанням унормування технічних термінів.830.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.