Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/634
Title: Українська мова за професійним спрямуванням
Authors: Ракшанова, Ганна Федорівна
Дядюра, Галина Миколаївна
Кухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна
Сидоренко, Людмила Миколаївна
Keywords: українська мова;офіціно-діловий стиль;норми української мови
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Гордієнко Є.І.
Abstract: Українська літературна мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя, тому майбутнім фахівцям з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей потрібні досконалі знання про державну мову, вони повинні вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови, розуміти норми орфоепії, орфографії, граматики, стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів, ознайомлення з особливостями фахової української мови, офіційно-ділового стилю, їх практичного застосування. Навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій» складається з 9 лекцій, що відповідають вимогам типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150 і 2-ох додаткових лекцій, які розглядаються у 3 змістовому модулі. Відповідно до цього «Українська мова за професійним спрямуванням» включає такі теми: «Основи культури української мови»; «Етикет службового листування» (підготовила доцент Дядюра Г.М.); «Форми колективного обговорення професійних проблем»; «Спілкування як інструмент професійної діяльності»; «Культура усного фахового спілкування» (підготовила доцент Кухарєва-Рожко В.І.); «Державна мова – мова професійного спілкування»; «Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні», «Культура термінотворення та терміновживання», «Переклад» (підготовила доцент Ракшанова Г.Ф.); «Види усного мовлення. Мистецтво презентації»; «Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації» (підготовила доцент Сидоренко Л.М.). Тексти лекцій подано в авторській редакції. До кожної лекції подано список літератури, який допоможе в самостійному поглибленому опрацюванні окремих теоретичних питань. Навчальний посібник можуть широко використовувати викладачі, студенти та всі, хто любить та шанує українську мову і хоче поглибити фахові знання українською мовою.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/634
ISBN: 978-966-9730-27-5
Number of Pages: 212
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр. мова за проф. спрям. підручник 2015.docМетою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів, ознайомлення з особливостями фахової української мови, офіційно-ділового стилю, їх практичного застосування.991 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.