Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/650
Title: Експериментальне дослідження роботи програмного комплексу проведення атаки на лінгвістичну стегосистему
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: програмний комплекс;лінгвістична стеганографія;протидія методам стеганографії;семантичне стиснення;текстова стеганографія;автоматизований стегоаналіз;лінгвістичні системи стегоаналізу;видалення стегоповідомлення
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Захист інформації (Ukrainian Information Security Research Journal)
Abstract: Стеганографія, зокрема лінгвістична набуває нових форм, зумовлених використанням комп’ютерних технологій, мережі Інтернет та зростанням впливу інформаційних технологій на всі сфери життя людини. Сучасні методи стегоаналізу текстової інформації не розраховані на ефективне використання їх для проведення атаки на лінгвістичну стегосистему, а системи автоматизованого реферування текстів не враховують можливості використання стеганографічних методів у тексті. Автором було реалізовано та попередньо протестовано програмний комплекс проведення атаки на лінгвістичну стегосистему на основі методу стиснення текстової інформації для лінгвістичної стеганографії. Проведення остаточної експериментальної перевірки працездатності та ефективності реалізації розробленого методу є актуальним. Тому в роботі уточнюються отримані попередні дані та наводяться остаточні висновки про ефективність та дієвість програмного комплексу, а відповідно і методу. Розроблено методику експерименту на основі функціонального тестування та додатковий модуль оцінки експериментальних результатів. Таким чином, отримані попередні результати та висновки були підтверджені, а виявлені недоліки виправлені. Доведено гіпотезу про можливість майже стовідсоткового видалення стегоповідомлення, прихованого у тексті без втрати семантичної структури та справедливість допущення про неможливість відновлення стегоповідомлення після проведення модифікації тексту розробленим програмним комплексом. В результаті порівняння з аналогами було доведено, що хоч розроблена система стегоаналізу і демонструє гіршу ефективність, проте охоплює значно ширший спектр досліджуваних елементів, що забезпечує значно вищий показник ефективності стегоатаки стисненням. Доведено ефективність використання розробленого методу та програмного комплексу для задач стеганографії.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/650
ISSN: 2221-5212
Volume: 20
Issue: 2
First Page: 79
End Page: 88
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12654-33662-1-PB.pdf448.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.