Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/651
Title: Особливості обчислення інформаційної ентропії тексту в умовах проведення атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Півень, Олег Борисович
Keywords: лінгвістична стеганографія;протидія методам стеганографії;інформаційна ентропія;семантичне стиснення;межа семантичного стиснення;семантична надлишковість;стегоаналіз;текстова стеганографія;видалення стегоповідомлення
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Безпека інформації (Ukrainian Scientific Journal of Information Security)
Abstract: У статті, на основі відомих методів обчислення ентропії тексту проводиться їх удосконалення та описуються особливості обчислення інформаційної ентропії тексту в умовах проведення атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему, реалізовану в однойменному програмному комплексі, формалізується задача визначення ентропії тексту природньої мови в контексті подальшого дискурсного аналізу та видалення семантичної надлишковості. Вводяться додаткові параметри, що сприяють визначенню семантичної ентропії осмисленого та штучно згенерованого тексту для проведення атаки семантичним стиснення на лінгвістичну стегосистему, контейнером для якої виступає текстова інформація природньої (англійської) мова. Обґрунтовуються розбіжності ентропії для різних стилів мови та пояснюється її збільшення зі зміною стилю завдяки потребі додавання до використаного словнику загальної термінології спеціалізованих словників. Крім особливостей розрахунку умовної та безумовної ентропії у випадку використання програмного комплексу проведення атаки на лінгвістичну стегосистему, наведено розрахунок потужності використаного у ньому словнику та прописаних правил граматики, що і є додатковими параметрами, які зумовлюють обчислення ентропії в конкретному випадку, наводиться розрахунок максимальної ентропії (для неосмисленого тексту) та кількості інформації, що несе одне слово чи граматична форма у випадку максимальної та реальної ентропії. Крім того, наводиться обчислення межі семантичного стиснення та формалізовано задачу визначення надлишкової смислової інформації. Таким чином, стає можливим визначення якості проведення атаки стисненням, що проводиться на основі використання відповідного програмного комплексу. Отримані результати можуть бути використані в подальших дослідженнях для удосконалення засобів проведення атаки, що дозволить підвищити її ефективність за рахунок максимального наближення до межі семантичного стиснення.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/651
ISSN: 2225-5036
Volume: 24
Issue: 2
First Page: 124
End Page: 129
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12954-34037-1-PB.pdf538.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.