Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/656
Title: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ
Other Titles: PROBLEMS OF REMOTE STUDY IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN LANGUAGE IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Authors: Іванченко, Людмила Іванівна
Береза, Людмила Олександрівна
Keywords: дистанційна освіта;дистанційне навчання;освітня технологія;distance education;distance education;educational technology
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського університету
Abstract: Розкривається поняття дистанційної освіти. Аналізуються показники оцінки якості впровадження дистанційного навчання. Окреслено переваги й недоліки цієї форми нав- чання. Наголошується, що вивчення української мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України нині є винятково актуальним і вкрай необхідним. Аналізується досвід впровадження дистанційної форми нав- чання в Черкаському державному технологіч- ному університеті.
Introduction. The concept of distance education is revealed. The indicators of quality as- sessment of the implementation of distance learning are analyzed. The advantages and disadvantages of this form of training are outlined. It is noted that the studying of the Ukrainian language professionally in higher educational institutions of Ukraine is now ex- tremely relevant and extremely necessary.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/656
ISSN: 2076-586X (Print)
2524-2660 (Online)
Issue: 8.2018
First Page: 29
End Page: 32
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Вісник_08-2018_Оригінал-макет.pdfДистанційне навчання – сучасна форма освіти, в якій інтегровані елементи всіх видів навчання (денного, заочного, вечірнього) на основі використання новітніх комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.4.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.