Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/703
Title: Напрямки організації та стимулювання розвитку туристичного бізнесу України (на прикладі діяльності Фоп)
Other Titles: Направления организациии стимулирования развития туристического бизнеса Украины (на примере деятельности Флп)
Authors: Герман, Ірина Валентинівна
Keywords: бізнес;пріоритетні напрямки;стимулювання розвитку;туризм;туристична діяльність;туристичні підприємства;туристична сфера;туристична фірма;фізична особа-підприємець (ФоП);бизнес;приоритетные направления;стимулирование развития;туризм;туристическая деятельность;туристические предприятия;туристическая сфера;туристическая фирма;физическое лицо-предприниматель (ФлП)
Issue Date: Jun-2018
Publisher: «Молодий вчений»
Abstract: У статті здійснено аналіз ведення бізнесу в туристичному секторі економіки України фізичних осіб-підприємців (ФоП). Розглянуто питання нормативно-правового регулювання в Україні діяльності ФоП. визначено основні напрямки стимулювання ефективної діяльності ФоП у сучасних умовах господарювання. Акцентовано увагу на принципах підтримки діяльності ФоП на державному та регіональному рівні.
В статье осуществлен анализ ведения бизнеса в туристическом секторе экономики Украины фических лиц-предпринимателей (ФлП). Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования в Украине деятельности ФлП. Освещены основные направления стимулирования эффективной деятельности ФлП в современных условиях хозяйствования. Акцентировано внимание на принципах поддержки деятельности ФлП на государственном и региональном уровнях.к
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/703
ISSN: 2304-5809
2313-2167
Issue: №6(58)
First Page: 381
End Page: 387
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86_copy.pdf566.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.