Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/725
Title: Основи електронної обробки виробів з оптичних матеріалів
Authors: Ващенко, Вячеслав Андрійович
Яценко, Ірина В'ячеславівна
Лега, Юрій Григорович
Кириченко, Оксана Вячеславівна
Keywords: електронно-променева обробка;оптичне скло;оптична кераміка;математична модель;термопружні напруження;стрічковий електронний потік;теплофізичні процеси;лабораторно-випрбувальна установка
Issue Date: 2011
Publisher: Наукова думка, Київ
Abstract: У монографії систематизовано і лаконічно викладено переваги і недоліки сучасних технологічних процесів обробки оптичних матеріалів. Особливу увагу надано процесам поверхневої обробки виробів з оптичного скла і кераміки електронним потоком стрічкової форми як найперспективнішому методу отримання бездефектних поверхонь високої чистоти і гладкості. Представлено модернізоване технологічне устаткування для електронної обробки оптичних матеріалів, що має, на відміну від існуючих установок, спеціалізовану програмно-керовану систему для зондування стрічкового електронного потоку, вимірювання температури в зоні обробки і дослідження мікрогеометрії оброблювальної поверхні методом атомно-силової мікроскопії. Наведено комплекс з трьох лабораторно-випрбувальних установок, що не мають вітчизняних і зарубіжних аналогів, який дозволяє проводити дослідження поведінки виробів при підвищених температурах нагріву, зовнішньому тиску та надзвуковому обдуві потоком повітря. Для науковців та інженерів, що займаються проблемами обробки матеріалів концентрованими потоками енергії, для фахівців з аерогазодинаміки, теорії тепло- і масообміну, термопружності та оптимального керування, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/725
ISBN: 978-966-00-1123-6
Number of Pages: 562
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.