Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/738
Title: ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЛАЗЕРНИХ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ШЛЯХОМ ФІНІШНОЇ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ ТОРЦЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ЇХ СВІТЛОВОДІВ
Other Titles: Increase of reliability of the laser medical devices by the finish of electron beam processing of their end surfaces of optical fibers
Authors: Яценко, Ірина В'ячеславівна
Антонюк, Віктор Степанович
Гордієнко, Валентин Іванович
Кириченко, Оксана Вячеславівна
Ващенко, Вячеслав Андрійович
Холін, Володимир Володимирович
Keywords: лазерні медичні прилади;оптичне скло;електронний промінь;тепловий вплив;надійність
Issue Date: 2016
Publisher: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету
Abstract: Для запобігання негативного впливу зовнішніх термічних впливів на надійність лазерних медичних приладів практичне значення має фінішна електронно-променева обробка поверхонь їх оптичних елементів, яка запобігає виникненню негативних дефектів на поверхні елементів, що призводять до різкого погіршення характеристик приладів та їх відмов при експлуатації. Метою роботи є підвищення надійності лазерних медичних приладів шляхом фінішної електронно-променевої обробки торцевих поверхонь їх світловодів. Проведено експериментальні дослідження та встановлено критичні значення параметрів зовнішноьго термовпливу (теплового потоку і часу його впливу), перевищення яких призводить до утворення на торцевих поверхнях світловодів негативних дефектів (відшарувань, сколів, напливів тощо), що призводять до їх руйнування. Встановлено оптимальні діапазони зміни параметрів електронного променю (густини теплового впливу і швидкості переміщення ), в межах яких спостерігається найбільш істотне покращення властивостей поверхневих шарів світловодів. При цьому не відбувається утворення негативних дефектів на їх поверхнях, збільшується коефіцієнт пропускання ІЧ-випромінювання оптичними елементами в 1,4…1,6 рази, підвищується їх стійкість до зовнішніх термічних впливів у 2,5...3 рази, що дозволяє підвищити надійність лазерних медичних приладів при експлуатації в умовах інтенсивного зовнішного термовпливу в 1,3...2,1 рази.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/738
ISSN: 2313-5352
Volume: 9
Issue: 2
First Page: 154
End Page: 160
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.