Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/765
Title: Nonlinear surrogate synthesis of the surface circular eddy current probes
Authors: Гальченко, Володимир Якович
Трембовецька, Руслана Володимирівна
Тичков, Володимир Володимирович
Сторчак, Анатолій Вячеславович
Keywords: surface eddy current probe, RBF-metamodel, non-linear surrogate synthesis, meta-heuristic hybrid algorithm for optimization, uniform sensitivity, eddy currents density;sonda powierzchniowo prądów wirowych, metamodel RBF, nieliniowa synteza zastępcza, metaheurystyczny algorytm hybrydowy do optymalizacji, jednorodna czułość, gęstość prądów wirowych
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Przegląd elektrotechniczny
Abstract: The mathematical methods of non-linear surrogate parametric synthesis of surface circular non-axial eddy current probes are proposed. Examples of synthesis in the formulation of objective functions as a quadratic criterion are considered. The results of the obtained solution in the form of level lines of eddy currents density distribution and values of absolute synthesis error for different excitation structures are given. In the testing zone, the value of the reduced synthesis error is calculated
Zaproponowano matematyczne metody nieliniowej zastępczej parametrycznej syntezy kołowych powierzchniowych nieosiowych sond prądów wirowych. Rozważane są przykłady syntezy w formułowaniu funkcji celu jako kryterium kwadratowego. Podano wyniki otrzymanego rozwiązania w postaci linii poziomych rozkładu gęstości prądów wirowych i wartości bezwzględnego błędu syntezy dla różnych struktur wzbudzenia. W strefie testowej obliczana jest wartość zmniejszonego błędu syntezy
URI: http://pe.org.pl/articles/2019/9/15.pdf
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/765
ISSN: ISSN 0033-2097
DOI: doi:10.15199/48.2019.09.15
Volume: 95
Issue: 9
First Page: 76
End Page: 82
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_PE_09_19_76-82_halchenko.pdf992.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.