Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/766
Title: Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина І)
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Keywords: мережа;мережеве підприємство;мережеві ефекти;оптимізація мережевої структури
Issue Date: 2015
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: У роботі показано, що система мережевих відносин господарюючих суб’єктів, яка складається на вітчизняному ринку послуг, поки ще не адекватна інтересам та очікуванням держави. Значною мірою така ситуація викликана тим, що процес розвитку мережевих форм у сфері послуг у сучасних господарських системах мало досліджений, не має єдиного тлумачення серед вчених-економістів і практиків. Аналіз найбільш поширених трактувань мережевого підприємства дозволив виділити спільний для них елемент, який дає достатньо чітке розуміння сутності мережевої організації – це ефективні коопераційні взаємовідносини суб’єктів ринку в часі й просторі з метою спільного раціонального використання своїх ключових компетенцій для реалізації всіх етапів замовлення клієнта в межах єдиної інформаційної системи. У роботі такий підхід розглядається через визначення мережевих ефектів від організації мережевої структури і входження підприємства в мережу. Представлені методичні підходи дозволяють проводити попереднє ранжування мережевих структур за ступенем їх ефективності. При цьому стає можливим отримати інформацію про ресурси, які знаходяться у розпорядженні партнерів, про напрями розвитку мережі, які можуть стати для неї пріоритетними.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_35.
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/766
ISSN: 2222-4459
Issue: 1
First Page: 218
End Page: 222
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.