Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/769
Title: Методологічні аспекти стратегічного управління підприємством сфери невиробничого обслуговування
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Keywords: методологія;система стратегічного управління;система регламентації процесу обслуговування;суміщення систем
Issue Date: 2015
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: Визначено, що принцип цілеспрямованої інтеграції та оптимізації сукупних відносин «підприємство – споживач» є визначальним у розгляді процесу обслуговування з його наскрізним, взаємопов’язаним і взаємовизначеним характером, який охоплює всі стадії життєвого циклу сукупної діяльності суб’єктів ринкових відносин. Показано, що розробку системи стратегічного управління підприємства сфери невиробничого обслуговування доцільно прив’язувати до процесу обслуговування в такому порядку: визначити стратегічні цілі та показники діяльності підприємства у цілому, одночасно розробити процес обслуговування верхнього рівня; провести регламентацію процесу обслуговування, одночасно розробляючи систему показників для цього процесу. Стверджується, що ефективність стратегічного управління підприємством забезпечується завдяки: створенню та підтримці у працездатному стані єдиної системи стратегічних цілей, показників і критеріїв їх досягнення; можливості такого управління на постійній, регламентованій основі за рахунок постановки даних цілей, їх доведенню до рівня процесів (підрозділів підприємства) і створенню системи вимірюваних показників, на підставі яких здійснюється управління процесами
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_3_39
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/769
ISSN: 2222-4459
Issue: 3
First Page: 247
End Page: 251
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.