Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/770
Title: Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина ІІ)
Authors: Чепурда, Лариса Михайлівна
Keywords: мережеві зв’язки;мережева макротехнологія;мережеве агентське місце;модель функціонування мережевої структури
Issue Date: 2015
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: У роботі показано, що ефективне функціонування мережі невиробничої сфери обслуговування визначається формуванням і розвитком внутрішніх технологічних і розподільних зв’язків. Суміщення таких зв’язків з інтегрованою сукупністю компетенцій учасників мережі (поняття мережної мегакомпетенції) дозволяє отримати максимальну ефективність функціонування мережевої структури. У ході дослідження умов забезпечення ефективності функціонування мережі були сформульовані поняття «мережева макротехнологія» і «мережеве агентське місце». Така макротехнологія розглядається як основа для рішення підприємством проблем свого входження і функціонування в мережі, оцінки можливостей мережевого розвитку. Мережне агентське місце визначає положення (позиціонування) окремого підприємства відносно інших учасників мережі за технологічними і розподільними зв’язками у певному часовому інтервалі існування мережної мегакомпетенції. Виходячи з мультіатрибутивної моделі настанов і модифікованої автором формули М. Фішбейна, були досліджені базові елементи моделі функціонування мережної структури сфери невиробничого обслуговування.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_30.
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/770
ISSN: 2222-4459
Issue: 2
First Page: 175
End Page: 179
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.