Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/773
Title: Методичні підходи до формування мережевої обслуговуючої системи
Authors: Куракін, Олександр Борисович
Таньков, Костянтин Миколайович
Keywords: формування мережевої обслуговуючої системи;«ядро» мережевої системи;метод визначення вагових коефіцієнтів
Issue Date: 2015
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: У роботі набули подальшого розвитку теоретичні положення формування мережевих обслуговуючих систем. Показано, що у визначенні сутності мережевої форми обслуговування споживача повинна бути використана її динамічність – змінювана сукупність підприємств, які об’єднані загальними цілями, що має досить чіткі системні межі, принципи і правила взаємодії, комунікації, входи і виходи з мережі. За таких умов доцільно розглядати не будь-яку сукупність, а лише ту, яка найбільш ефективна для функціонування всіх учасників мережі у визначений часовий період. Представлено концептуальну модель формування і функціонування мережевої обслуговуючої системи, де ключове місце посідає її «ядро», тобто доцільна сукупність видів діяльності та їх структурних елементів, що цілеспрямовано формує та реалізує у просторі і часі сукупні відносини учасників мережі на основі інтеграції та адаптації внутрішніх і зовнішніх товаропотоків, структурних елементів і ресурсів, для забезпечення більшої конкурентної спроможності всіх учасників мережі. Показано можливість використання методу визначення вагових коефіцієнтів у завданні прийняття рішення щодо включення агента у мережеву обслуговуючу систему.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/773
ISSN: 2222-4459
Issue: 8
First Page: 134
End Page: 138
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
binf_2015_8_22.pdf533.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.