Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/803
Title: Інтелектуальні технології вимірювання: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня магістра галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» [Електронний ресурс]
Authors: Бондаренко, Максим Олексійович
Бондаренко, Юлія Юріївна
Keywords: вимірювання;інтелектуальні системи
Issue Date: 2018
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Основна увага курсу дисципліни приділяється вивченню основного понятійного апарату інтелектуальних технологій вимірювання, принципів будови інтелектуальних систем вимі-рювання фізичних величин та застосування отриманих знань та навичок для розробки інте-лектуальних технологій та систем вимірювання. Мета вивчення дисципліни – підвищення науково-технічного рівня підготовки інженер-них та наукових кадрів при вивченні технологій вимірювання, які адаптуються під зміни зовнішніх умов та умов експлуатації. Навчальна задача курсу полягає у розвитку знань у здобувачів щодо вивчення принципів роботи інтелект. технологій та систем вимірювання фізичних величин, параметрів біологіч-них тканин та елементів живої природи.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/803
Number of Pages: 95
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_ІТВ_КЛ.docІнтелектуальні технології вимірювання6.1 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.