Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/808
Title: ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОБОВІДБІРНОГО І ВИМІРЮВАЛЬНОГО МОДУЛІВ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВОД
Authors: Тичков, Володимир Володимирович
Трембовецька, Руслана Володимирівна
Тичкова, Наталія Борисівна
Базарний, Андрій Григорович
Keywords: модульне рівняння, невизначеність результату вимірювання, невизначеність типу В, невизначеність пробовідбірного модуля, невизначеність вимірювального модуля, комп’ютеризована система автоматичного контролю
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Датчики, прилади та системи–2017
Abstract: Невизначеність результату вимірювання відображає відсутність точного знання значення вимірюваної величини. Результат вимірювання після внесення поправки на відомі систематичні ефекти все ще є тільки оцінкою вимірюваної величини внаслідок невизначеності, яка виникає через випадкові ефекти і неточними поправками результату на систематичні ефекти. В результаті оцінювання невизначеності вимірювання за допомогою комп’ютеризованої системи автоматичного контролю якості технологічної води на етапі пробовідбору, пробопідготовки та самого аналізу виділені складові невизначеності за типом В та представлені рекомендації на зменшення або усунення впливових показників. Процедура оцінювання невизначеності результатів вимірювань за типом В повинна виконуватися поетапно для кожного конкретного випадку відповідно до методики вимірювання, а саме: визначається вимірювана величина; складаються джерела невизначеності при проведенні вимірювань, що вносять свій внесок в значення вимірюваної величини для кожного конкретного випадку; проводиться кількісна оцінка складових невизначеності; обчислюється сумарна невизначеність знайдених складових невизначеності; визначаються значущі складові при необхідності повторної оцінки. Розрахунок невизначеності за типом В проводиться шляхом підсумовування різних факторів, що впливають на невизначеність.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/808
First Page: 52
End Page: 55
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тичков Трембовецкая Тычкова Базарный секция 5.doc64.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.