Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/822
Title: Когнітивно-ономасіологічна реконструкція англійських та німецьких фітонімів асоціативно-термінального типу мотивації
Other Titles: COGNITIVE AND ONOMASIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF ENGLISH AND GERMAN PHYTONYMS FORMED ACCORDING TO THE ASSOCIATIVE-TERMINAL TYPE OF MOTIVATION
Authors: Усик, Людмила Миколаївна
Keywords: фітонім;донорська зона;оцінний компонент;асоціативно-термінальна мотивація;когнітивно-ономасіологічний аналіз;мотиватор;phytonym;designator;evaluative component;cognitive onomasiological analysis;associative-terminal motivation;donor sphere
Issue Date: 2019
Publisher: Мова: кодифікація, компетенція, комунікація.
Abstract: У статті виконано когнітивно-ономасіологічну реконструкцію оцінного компонента семантики назв лікарських рослин у німецькій та англійській мовах. У дослідженні було виділено ключові донорські зони, знаки з яких запозичують під час метафоричного перенесення у процесі номінації лікарських рослин, та обґрунтовано їх кореляцію зі значеннями відповідних видів оцінок. Було проведено зіставлення даних, отриманих у досліджених мовах, та з’ясовано спільні й відмінні когнітивні механізми формування семантичного компонента оцінки в зоні ознаки фітонімів.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/822
Issue: 1 (2019)
First Page: 25
End Page: 39
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169420-382209-1-PB.pdf363.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.