Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/838
Title: Філософські проблеми ХХІ століття
Authors: Бойко, Анжела Іванівна
Кожемякіна, Оксана Миколаївна
Кулєшов, Олександр Вадимович
Гудима, Ігор Петрович
Дроздова, Тетяна Олександрівна
Даценко, Вікторія Станіславівна
Буравченко, Руслан Всеволодович
Keywords: естетика;естетичне;людина;цінності;культура;ідеали;цілі;мода;імідж
Issue Date: 2016
Publisher: Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І.
Abstract: Світ являє собою універсальну,взаємопов’язану в усіх своїх частинах систему. Необхідно побудувати всю систему цілей і потреб у відповідності до об’єктивних закономірностей середовища діяльності. Соціалізація є процесом складним діалектичним процесом з низкою взаємоперетворень, взаємним переходом її форм ідентифікації, індивідуалізації, персоналізації, деталізації, в результаті чого потенційна соціальність людини перетворюється в соціальну активність цілепокладання особистості, спрямовану на надбання нею активності, самостійності, злиття досвіду і навичок передбачення. Суспільні цілі персоналізуються – це вища форма соціалізації, яка виявляє міру здатності особистості змінювати життєві обставини. В реалізації цілі процес ніби йде у протилежному напрямку – індивідуалізується, і в цьому проявляється відносний характер цілепокладання. Разом із тим цілепокладання одержує більш глибокий смисл, розкриваючи не тільки процес взаємодії «зовнішнього і внутрішнього», але і якість цієї взаємодії – спрямованість особистості, її установку, тобто готовність на певний спосіб буття.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/838
ISBN: ISBN 978-966-9730-39-8
Number of Pages: 210
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Філософські проблеми.docx1.36 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.